Toggle mobilmeny

Veronica Salinas

Født: 12.02.1977
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Barnetime og annet for de minste. Barn på mellomtrinnet. Ungdomsskole. Videregående skole. Sosiale institusjoner. For pensjonister og i fora for eldre. Kafeer og andre utesteder.

Tema

Skrivekurs, kreativ skriving. Om poesi. Andre forfattere, særlig fra Latin Amerika. Rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Eget forfatterskap.

Bokutgivelser

LITTERÆRE PRODUKSJONER

REISEN
Dette er en fortelling om identitet, både den man skaper gjennom møter med andre mennesker og kulturer, men også om det bildet en har av seg selv. De personlige omkostningene ved migrasjon, enten den er selvvalgt eller påtvunget, og viktigheten av å bli og å gjøre seg forstått er sentrale tema i denne boken.

SKYGGEN
Du har hørt at noen i skogen spiser andre. Noen som kommer fram i mørket. Noen som vil andre vondt.
Tenk om noen tar deg!

«SLEM» – Høytlesing med figur
Fortelleren og dukkespilleren Kristin Aafløy Opdan kommer på besøk og har med seg ei bok og ei lita and. Sammen med barna vil hun lese, fortelle, snakke med barna og stille spørsmål.