Toggle mobilmeny

Vesna Evans

Født: 07.04.1982
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap, skrivekurs, novellen vs romanen, barn og ungdom i krigen, assimilering til fremmede kulturer, å være flyktning som barn/ungdom, å skrive på et fremmedspråk, dagbok og selvbiografisk skriving, et barn som forteller.

Bokutgivelser