Toggle mobilmeny

Ylva Østby Berger

Født: 24.02.1979
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner

Bokutgivelser

Tema

Hukommelse: Hva er hukommelse? Kan vi stole på minnene våre? Hvor i hjernen sitter hukommelsen? Hva kan vi gjøre med hukommelsen som svikter? Hva er glemselen godt for? Er minnene det samme som vår identitet? Hva er nostalgi?

Hukommelse er også tema for mange av novellene i min skjønnlitterære debut, Passasjerhistorier

Jeg holder gjerne foredrag/deltar i scenesamtale om både den vitenskapelige og den skjønnlitterære vinklingen, eller hver for seg. Andre temaer i novellesamlingen er tilknytning, reise, identitet og realitetsbrist.

Om forfatteren

Jeg er utdannet psykolog, med videreutdanning i klinisk nevropsykologi. Jeg har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, om hjernens utvikling og hukommelse. Som kliniker har jeg arbeidet med autisme og utviklingshemming, samt med epilepsipasienter. For tiden forsker jeg på hukommelse og epilepsi, og på minner og skjønnlitteratur. Siden utgivelsen av Å dykke etter sjøhester, sammen med min søster Hilde Østby, har jeg holdt mange foredrag om hukommelse i inn- og utland, samt deltatt på flere litteraturfestivaler.