Toggle mobilmeny

Skrivekursholdere

Er du på jakt etter forfattere som kan holde skrivekurs? Vi har bedt noen av våre dyktige skrivekursholdere om å beskrive kursene sine. Her finner du erfarne forfattere som holder skrivekurs for skrivelystne i alle aldre over hele landet i alle genre.

 

Therese Aasvik

Å lage en god fortelling

Foto: Eigil Rasmussen-Korsager

Skrivekurs for 5. – 7. klasse

Hvordan lager man en karakter som leseren bryr seg om? Karakteren skal utvikle seg underveis gjennom økende konflikter, ting som skjer med karakteren som gjør fortellingen mer og mer spennende. Dette visualiseres på tavlen og elevene får oppgaver underveis som setter dem igang med sin egen fortelling. Kurset er beregnet som et to-timers startkurs som lærere og elever kan jobbe videre med på egen hånd.

Å reise i karakter

Skrivekurs for 8. – 10. klasse og eget tilrettelagt kurs for voksne

I dette skrivekurset skal elevene finne sin egen litterære karakter, observere nabolaget sitt fra en forfatters perspektiv og reise i nabolaget gjennom karakteren sin.

I løpet av 90 minutter vil elevene gjennom praktiske øvelser, dialog, presentasjon og forfatterens høytlesning, få en forståelse for hva en litterær karakter er, hvordan de kan lage sin egen og hvordan de kan reise gjennom sitt eget nabolag som denne karakteren. Målet med kurset er å gjøre elevene oppmerksom på hvordan litterære karakterer kan drive en tekst, og hvordan det å ta utgangspunkt i en litterær karakter kan få elevene til å se både teksten og miljøet rundt seg på en ny måte.

Kontakt Therese Aasvik her

Willy Walder

Dramatikk og dialog

Foto: Privat

Dramatikk som tekst. Det vil si før den møter sine mulige uttrykk på scene eller skjerm.
Dramatikk er er både en litterær sjanger og et utgangspunkt for å lage teater, radio, fjernsyn og film.

Om du har lyst til å skrive den neste store tv-serien eller ny dramatikk for scenen, er du stilt overfor mange av de samme strukturelle og språklige utfordringene.

Skriver du allerede skjønnlitterært eller jobber du i scenekunstfeltet, og har lyst til å skrive dramatikk? Dette er et kurs for deg som ønsker å øke din bevissthet om dramatikkens mange muligheter.

Kurset passer for ungdom 8.-10. klasse, unge voksne, voksne og eldre

Kontakt Willy Walder her

Annette Mattson

å se verden som ny

Foto: Gyldendal

Å skrive dikt, noveller og skjønnlitterære tekster handler mye om intuisjon og assosiasjoner, men det handler også om håndverk, at man kan lære seg noen smarte knep for å komme i gang.

Jeg bruker eksempler fra egne tekster for å illustrere hvordan jeg tenker når jeg skriver, og hvor jeg henter ting fra. Jeg har også valgt meg noen yngre, norske samtidsforfattere som jeg bruker eksempeltekster fra, og som vi tolker i fellesskap.

Slik kan deltakerne få eksempler på hvordan de yngre forfatterne bruker seg selv, sin samtid, miljø og erfaringer, slik at deltakerne kan gjenkjenne seg selv og sine liv, i deres tekster.

Kurset passer for ungdom 8.-10. klasse, unge voksne, voksne og eldre

Kontakt Annette Mattsson her

 

Ann Kavli

kurs i kreativ skriving

Foto: Lisbeth Michelsen

Jeg tilbyr kurs i kreativ skriving, og lager et skriveverksted hvor tekster kan bli til. Det kan være tekster som kan benyttes i flere sjangre, som prosa (noveller, romaner), dikt eller andre kortformer av tekst.
Jeg legger vekt på enkle og konkrete skriveoppgaver.
Skriv helt kort en beskrivelse av kurset du vil holde:
Kursene tilpasses målgruppe og den enkeltes ambisjonsnivå. Jeg jobber verkstedsbasert med tekstskriving og gir deltagerne verktøy som
– kan gi skriveglede og åpne for mer kreativitet
– bevisstgjør hva ord og språk er, og hvordan vi bruker dette kreativt
– gir kunnskap om språklige virkemidler, komposisjon og form (sjanger)
– kan hjelpe deltakeren til å finne sitt særegne uttrykk
Jeg legger opp til gruppesamtaler om tekstene og det å skrive, og den som ønsker det kan få tilbakemeldinger på sine tekster fra de andre i gruppa. På skrivekurs for voksne som ønsker å bli forfattere gir jeg mulighet for å bistå kursdeltakeren med etterarbeid og manuskonsultasjon. Jeg bidrar også med råd og veiledning på veien mot forlag og utgivelse.

Kurset passer for barn 1.-4. klasse, barn 5.-7. klasse, ungdom 8.-10. klasse, unge voksne, voksne og eldre

Kontakt Ann Kavli her

Aksel Selmer

Bli språkbevisst

Foto: Ann Birgitte Tveiten

I mine skrivekurs legger jeg vekt på språkbevissthet, utvikling av karakterer og konflikter, synsvinkelbruk og fortellingens struktur gjennom mange praktiske og spennende skriveøvelser. Tekstene som produseres leses opp og får umiddelbart tilbakemeldinger fra medstudenter og skrivekurslæreren.

Kurset passer for alle som liker å skrive, og som vil inspireres og få tips og råd om hvordan de kan utvikle seg videre som skribenter, uansett sjanger.

Kurset er for alle som liker å skrive, og som vil inspireres og få tips og råd om hvordan de kan utvikle seg videre som skribenter, uansett sjanger.

Kurset passer for unge voksne, voksne og eldre

Kontakt Aksel Selmer her!

Ingrid Storholmen

Skrivekurs

Foto: Merete Haseth

De fleste som skriver, gjør det for seg selv. Det kan derfor være både befriende og stimulerende å ta skrivingen inn i en gruppe hvor den blir del av en fortløpende samtale.

Og det er langt mindre farlig enn man skulle tro å vise andre hva man skriver!

Dette kurset fokuserer på å bygge opp skriveglede, ikke rive ned og skape skrivesperre.

Kurset passer for barn 5.-7. klasse, ungdom 8.-10. klasse, unge voksne, voksne, eldre og tilpasses deltakernes alder og nivå.

Kontakt Ingrid Storholmen her

Merete Morken Andersen

Teksutviklingskurs og Livsfortellingskurs

Foto: Kurt Steinhausen

Teksutviklingskurset egner seg for deg som allerede er i gang med et skriveprosjekt, og som har behov for veiledning og undervisning for å komme videre. Undervisningen består av forelesninger om skriveteknikk, komposisjon, ulike dramaturgiske modeller, skriveprosessen, og det praktiske knyttet til det å få teksten sin ut til leserne, enten det er gjennom forlag eller på annet vis.

Livsfortellingskurset passer for deg som ønsker deg en uke i vakre, rolige omgivelser fylt av historie og kultur for å ta en god kikk på livet.

Enten fordi du jobber med (eller har planer om) et biografisk eller selvbiografisk skriveprosjekt, eller fordi du trenger drahjelp til å utforske, forstå og finne hode og hale til dine egne livserfaringer.

Kursen passer for voksne, eldre og tilpasses deltakernes alder og nivå.

Kontakt Merete Morken Andersen her

Per Ivar Martinsen

Hei, jeg er et dikt!

Foto: Privat

Penn og papir. Tid og tålmodighet. Viljen til å feile òg starte på nytt. Gode forutsetninger for å skrive kreativt. I tillegg til å møte opp til sine egne forventninger, også når det ikke skjer noe på det hvite arket; språkets utallige muligheter byr på frihetens utfordringer.

Dikt, kortprosa og sangtekster som fraspark til skriveøvelser. Gruppedynamikk og sosialt samspill, dialog og språklig nysgjerrighet, diktning i praksis, improvisasjon og metode, form og innhold.

Ved spørsmål og svar, innspill og refleksjoner settes språkets i bevegelse, diktningen «avmystifiseres», sjangere og virkemidler utforskes i fellesskap.

Kurset passer for videregående skole 1.-3. trinn, unge voksne, voksne og voksne og eldre – også tilrettelagt. 

Kontakt Per Ivar Martinsen her